CONVOCATÒRIA DE DUES PLACES D’AGENT CÍVIC PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2023

L’Ajuntament de Canet d’Adri ha aprovat la convocatòria per a la selecció de dues places d’agent cívic, amb motiu de la gran afluència de visitants que es concentren en el municipi durant la temporada d’estiu. 

La figura de l’agent cívic realitzarà tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del municipi.

Les tasques de l’agent cívic estaran relacionades en la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atendrà els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participarà en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, haurà de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, amb capacitat per denunciar quan quedi acreditada la infracció comesa.

EL TERMINI FINALITZA EL 6 DE JUNY DE 2023

Podeu presentar la vostra instància a través de la seu electrònica de la web municipal:

✏️ Documentació necessària: Instància, Currículum, Fotocòpia DNI, vida laboral emès per la Tresoreria de la SS.

☎️Per a més informació podeu trucar a les oficines de l’Ajuntament 972 428 280.

Podeu consultar aquí les bases i l’anunci de la convocatòria.