Subvenció per l’organització de la X Fira del Porc 2023

El Ple del Consell Comarcal del Gironès del 20 de març de 2019 va aprovar el Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i d’ocupació de la comarca del Gironès, Gironès Futur 2025. El Pla es divideix en cinc grans àmbits: Fem Equip, Economies Clau, Gironès Dinàmic, Gironès en xarxa i Terra de Fires.

És precisament en aquest últim àmbit, Terra de Fires, on coneixent el pes que per a la comarca té la dinamització de les fires locals de desenvolupament local i essent d’interès pel Consell Comarcal, que es vol donar suport als ajuntaments de la comarca en la seva organització, manteniment i consolidació.

És per això, que l’Ajuntament de Canet d’Adri ha estat beneficiari d’una subvenció del Consell Comarcal del Gironès dins el programa “Organtizació de festivals amb transcendència supramunicipal i fires de desenvolupament local, anualitat 2023”.

L’import atorgar ha estat de 1.000€ per l’organtizació  de la X Fira Porc 2023, celebrada el passat mes de febrer.  Amb aquestes actuacions s’aconsegueix promocionar el comerç local i la col·laboració de les associacions del municipi.

L’Ajuntament ja està embastant els preparatius per la XI Fira Porc 2024 i s’espera que tindrà la bona acollida que en edicions anteriors.

 

Ajuntament de Canet d’Adri