Obra de pavimentació de tres trams de la Carretera de Rocacorba

Gràcies als ajuts a la gestió forestal sostenible 2022, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s’ha pogut dur a terme l’obra civil per a l’adequació de tres trams del Camí de Rocacorba com a principal via estratègica contra incendis.

L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Transports Reixach, SA amb un cost de 36.905€ i s’ha finançat amb 25.000€ provinents d’una subvenció del FEADER (Fons Europeu) per import de 15.869,15€ i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per import de 21.035,85€.

Aquesta actuació té per objecte acabar la recuperació del camí de Rocacorba per facilitar el pas de vehicles pesants, com poden ser els camions de bombers i vehicles de l’ADF, millorant tres trams de 875 m2, molt dificultosos per poder transitar amb seguretat.