Carta de serveis

Informació actualitzada març 2020.


Què és la carta de serveis?

Una carta de serveis és el document que recull informació sobre les diferents prestacions que ofereix l’Ajuntament als seus veïns i veïnes. Recull els compromisos que presta per garantir el bon nivell del servei i la qualitat d’aquest. Així mateix, per poder obtenir informació i/o fer suggeriments. És per tant, un instrument molt important perquè tota persona conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar de la seva millora.


Medi Ambient

Canet d’Adri és un municipi característic pel seu paisatge i el seu ambient rural; element que encisa a molts dels habitants i dels seus visitants.

Amb 44 km² de superfície, coberts en la seva majoria per zones de bosc i conreu, Canet d’Adri disposa d’un gran recurs natural que esdevé motiu d’orgull per al municipi, en tant que millora la qualitat de vida dels seus habitants, no només a nivell ambiental, sinó també vital, representant per a la població un gran espai lúdic i de coneixement.

La consciència social i pública del valor que representa el medi natural per a Canet d’Adri, fa d’aquest un dels principals àmbits d’atenció del consistori municipal.


Transport públic

Actualment, hi ha 3 línies d’autobús de dilluns a diumenge amb sortida i arribada a Canet d’Adri. També hi ha el servei a demanda. Veure horaris i informació completa.

Per als joves menors de 18 anys, persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat, l’Ajuntament de Canet d’Adri ofereix la targeta ATM amb 10 bitllets mensuals gratuïts. Per a fer la sol·licitud de la targeta cal anar a les oficines municipals.


Cessió d’espais i/o equipaments

Canet d’Adri disposa d’un pavelló municipal que està obert per a tots aquells que hi vulguin practicar un esport. També està disponible per a celebrar-hi actes i esdeveniments a nivell particular, així com la possibilitat de lloguer de taules i cadires.

Per a més informació consultar l’apartat “Equipaments” de la web.


Participació

L’Ajuntament de Canet d’Adri ha establert una Comissió de Participació Ciutadana amb membres representatius de les Associacions Culturals i entitats del municipi. La Comissió de Participació es reuneix una vegada al mes a la sala polivalent dels baixos de l’Ajuntament i la reunió és oberta al públic.

També es pot participar a través dels següents canals de participació:


Tràmits i gestions

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament, on podreu gestionar tots els tràmits i gestions en línia.


Suggeriments

A l’Ajuntament de Canet d’Adri treballem per tal de consolidar un model de gestió municipal en el que els veïns i veïnes participin activament en la política municipal, un model de gestió basat en els principis de la democràcia participativa. Per avançar en aquest sentit, és molt important que ens feu arribar els vostres suggeriments, comentaris, queixes, idees, impressions, sol·licituds…

Aquest apartat de comunicació amb l’Ajuntament us ofereix una via de comunicació àgil i disponible tot l’any les 24 hores del dia per tal que ens feu saber i/o ens demaneu tot allò que considereu oportú. Prenem el compromís d’oferir-vos resposta, estudiar i/o atendre tan ràpidament com ens sigui possible tot allò que ens feu arribar a través d’aquest mitjà.

Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer creat per l’Ajuntament de Canet d’Adri per a atendre els suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans. En qualsevol moment es pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, dirigint-se a l’Alcaldia de l’Ajuntament.


Compromisos generals

Un element destacat de la Carta de Serveis és el compromís que es genera per part de l’Ajuntament vers els diferents serveis que gestiona:

 • Establir els canals de participació suficients per millorar els serveis que es presten.
 • Establir un període de resposta al ciutadà inferior a 15 dies en cessió d’espais.
 • Establir un període de resposta i arranjament inferior a 15 dies en reposició de senyals o elements de la via pública.
 • Donar resposta a les consultes, informacions o suggeriments en el menor termini possible.
 • Mantenir una mitjana de temps d’espera en qualsevol equipament municipal amb atenció personal inferior a 15 minuts.

Compromisos específics

 • Medi Ambient:
  • Estalvi energètic: Canvi de llumeneres de l’enllumenat públic per a tecnologia LED.
  • En els actes/tallers/esdeveniments organitzats per l’Ajuntament, s’utilitzen materials reciclables i reutilitzables per reduir el consum de plàstics i envasos i així minimitzar l’impacte ambiental.
  • Protecció d’incendis: Promoure campanyes divulgatives pel manteniment de les franges de protecció contra incendis amb un perímetre de 25 m al voltant de les cases i àrees urbanes.

 • Serveis socials:

Potenciar l’àrea de joventut, infantil i gent gran amb activitats concretes dirigides a aquests sectors de la població: tallers, cinema, sortides, jocs, etc.


 • Sanitat:

S’ha ampliat l’horari del consultori mèdic local d’infermeria i del metge de capçalera a raó de dos cops per setmana, visites al consultori i als domicilis. Horari del consultori local.