APLICACIÓ WEB PER COMUNICAR L’EXISTÈNCIA DE NIUS DE VESPA ASIÀTICA

Les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i el vistiplau del Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, han desenvolupat un espai web per recollir observacions de nius de vespa asiàtica a Catalunya.

L’objectiu d’aquesta eina és fomentar la recollida estandarditzada d’informació i compartir criteris bàsics per a la gestió d’aquesta espècie exòtica invasora.

D’aquesta manera qualsevol persona mitjançant un dispositiu mòbil, pot introduir-hi informació d’aquesta espècie a través del següent enllaç: https://vespaasiaticamap.sitmun.cat., clicant a afegir niu, i omplint els apartats que es demanen juntament amb unes imatges que certifiquin la presència del niu.

Es tracta d’una eina merament informativa a nivells estadístics pels departaments implicats.