SUBVENCIÓ TEMPS PER CURES ANUALITAT 2022

 

 

 

L’Ajuntament de Canet d’Adri ha estat beneficiari d’una subvenció en el marc de la Resolució del Departament d’Igualtat i Feminisme IFE/4064/2022, de 23 de desembre, per la qual s’aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nens i nenes dels 0 als 16 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l’exercici 2022

El Consell Comarcal del Gironès ha comunicat l’import assignat a l’Ajuntament de Canet d’Adri corresponent al Programa Temps x Cures 2022 per un import de 2.185,82€ que compren totes les activitats en període no lectiu dels nens/nenes del municipi com casals, ludoteques, tallers, etc.

L’Ajuntament, per tal d’afavorir a les famílies amb infants en edat escolar del municipi entre 0 i 16 anys, organitza, conjuntament amb les Entitats gestores, el casal d’estiu ubicat en els equipaments públics del pavelló municipal i  la Sala de Canet.