Tràmits

Documents normalitzats per descarregar (format pdf):

SOL·LICITUD GENÈRICA


TRÀMIT ÚS PAVELLÓ


TRÀMIT LLICÈNCIA D’OBRES


TRÀMIT CENS ANIMALS DE COMPANYIA


TRÀMIT EMPADRONAMENT


TRÀMIT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA TRIBUTS


TRÀMIT CAMPANYA COMPOSTATGE DOMÈSTIC


TRÀMIT ACTIVITATS


TRÀMIT SUBVENCIONS