e-Fact

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant l’Ajuntament de Canet d’Adri han de ser electròniques i s’han de presentar en un dels punts generals d’entrada de factures electròniques.

Així, els proveïdors de l’Ajuntament de Canet d’Adri han de presentar a través de l’aplicació del servei e.FACT les seves factures en format electrònic. 

Camp identificador (DIR3) per a l’enviament de les factures: