Portal de transparència

El portal de la transparència i govern obert és una eina clau per facilitar i fer més accessible tota la informació referent a l’Ajuntament de Canet d’Adri. A partir de l’1 de gener de 2016 totes les institucions han de disposar d’aquest portal amb continguts de gestió econòmica, acció de govern i normativa, informació institucional i organitzativa, catàleg de serveis i tràmits o informació de contractes, convenis i subvencions.

Existeixen diferents indicadors per avaluar la transparència d’una administració pública.  Un dels més reconeguts és l’estudi INFOPARTICIPA elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). De manera automàtica s’avaluen les dades de qualitat i la transparència de la comunicació pública local a través del Mapa Infoparticipa.

El grau de compliment és mesura amb un percentatge segons el nombre d’indicadors complets respecte al total d’indicadors avaluats. S’avalua tant la web municipal com el portal de transparència.
Actualment, l’Ajuntament de Canet d’Adri té el següent nivell de compliment:

2019 2018 2017 2016
Respecte avaluació del 2018 Respecte avaluació del 2017 Respecte avaluació del 2016 Respecte avaluació del 2015
94,23% de compliment 98,08% de compliment 94,08% de compliment 92,31% de compliment

L’any 2016, va ser el primer any que l’Ajuntament de Canet d’Adri obtenia el segell Infoparticipa, amb una puntuació del 92,31%.

L’any 2017, amb un compliment del 94,08% Canet d’Adri es va convertir en el primer i únic ajuntament de menys de 1.000 habitants amb el segell i situant-nos entre els 10 ajuntaments més ben valorats dels 221 de la província de Girona, i entre els 5 millors de la comarca del Gironès.

L’any 2018, es van superar les puntuacions anteriors arribant al 98,08% de compliment, consolidant un any més el segell Infoparticipa.

Aquest any, el 2019, la UAB ha augmentat l’exigència per obtenir el segell Infoparticipa, creant nous indicadors i donant més èmfasi a la qualitat de la informació que es publica. Canet d’Adri, ha obtingut novament el segell Infoparticipa, amb una puntuació del 94,23%.

segell-banners_183x124px_CAT_2016


Al següent enllaç es pot accedir al portal de la transparència de l’Ajuntament de Canet d’Adri: