idCAT Mòbil

Serveis d’identitat digital per fer més fàcil l’inici de tràmits i gestions amb l’Administració. Tots aquests serveis utilitzen la marca idCAT (identitat digital de Catalunya).

 • És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica en què s’envia una contrasenya d’un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:
  • Ser major de 16 anys
  • Acreditar la personalitat mitjançant els documents reconeguts següents:
   • Targeta sanitària individual
   • DNI
 • Informar obligatòriament d’una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte

Link: https://idcatmobil.seu.cat/