Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Canet d’Adri

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2021 va aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament  del sector del sòl urbanitzable ” 3.2 Pont de l’Estanyol, Av.Rocacorba i carrer del Camí del Jordà”