Acords de Ple

Podeu consultar les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals en l’enllaç de convocatòries de sessió del Ple i a l’e-tauler.


Podeu consultar les actes dels Plens a l’enllaç d’Actes de Ple de la seu electrònica.


2024

Acta de la sessió extraordinària de 23 de gener de 2024: Enllaç acta núm.1

Acta de la sessió extraordinària de 29 de febrer de 2024: Enllaç acta núm.2

2023

Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2023: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 29 de març de 2023: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió extraordinària de 3 de maig de 2023: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 17 de maig de 2023: Enllaç acta núm 4

2022

Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2022: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 23 de març de 2022: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2022: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2022: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2022: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 20 d’octubre de 2022: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2022: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022: Enllaç acta núm. 8

2021

Acta de la sessió extraordinària de 20 de gener de 2021: Enllaç acta núm. 13

Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2021: Enllaç acta núm. 14

Acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2021: Enllaç acta núm. 15

Acta de la sessió extraordinària de 17 de maig de 2021: Enllaç acta núm. 16 

Acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2021: Enllaç acta núm. 17

Acta de la sessió extraordinària de 8 de juny de 2021: Enllaç acta núm. 18

Acta de la sessió extraordinària de 5 de juliol de 2021: Enllaç acta núm. 19

Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2021: Enllaç acta núm. 20

Acta de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2021: Enllaç acta núm. 21

Acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2021: Enllaç acta núm. 22


2020

Acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2020: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2020: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2020: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2020: Enllaç acta núm. 11

Acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2020: Enllaç acta núm. 12


2019

Acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2019: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió extraordinària d’1 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària d’1 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió extraordinària de 29 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària de 6 de juny de 2019: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2019: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de l’1 de juliol de 2019: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de l’1 de juliol de 2019: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària del 23 de setembre de 2019: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió extraordinària del 14 d’octubre de 2019: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària del 21 d’octubre de 2019: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària del 25 de novembre de 2019: Enllaç acta núm. 7


2018

Acta de la sessió ordinària de 22 de gener de 2018: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2018: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 2 de maig de 2018: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2018: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2018: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària de 22 d’octubre de 2018: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2018: Enllaç acta núm. 9


2017

Acta de la sessió ordinària de 23 de gener de 2017: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2017: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2017: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2017: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 22 de maig de 2017: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària de 29 de maig de 2017: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2017: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària del 20 de setembre de 2017: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària del 23 d’octubre de 2017: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària del 22 de novembre de 2017: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2017: Enllaç acta núm. 11


2016

Acta de la sessió ordinària de 18 de gener de 2016: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària de 15 de febrer de 2016: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària de 21 de març de 2016: Enllaç acta núm. 11

Acta de la sessió ordinària de 18 d’abril de 2016: Enllaç acta núm. 12

Acta de la sessió ordinària de 23 de maig de 2016: Enllaç acta núm. 13

Acta de la sessió extraordinària de 30 de maig de 2016: Enllaç acta núm. 14

Acta de la sessió ordinària de 20 de juny de 2016: Enllaç acta núm. 15

Acta de la sessió ordinària de 19 de setembre de 2016: Enllaç acta núm. 16

Acta de la sessió ordinària de 17 d’octubre de 2016: Enllaç acta núm. 17

Acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2016: Enllaç acta núm. 18


2015

Acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2015: Enllaç acta núm. 41

Acta de la sessió ordinària de 16 de febrer de 2015: Enllaç acta núm. 42

Acta de la sessió ordinària de 16 de març de 2015: Enllaç acta núm. 43

Acta de la sessió ordinària de 20 d’abril de 2015: Enllaç acta núm. 44

Acta de la sessió extraordinària 28 d’abril de 2015: Enllaç acta núm. 45

Acta de la sessió ordinària de 18 de maig de 2015: Enllaç acta núm. 46

Acta de la sessió constitutiva de 13 de juny de 2015: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de 6 de juliol de 2015: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió extraordinària de 31 d’agost de 2015: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 21 de setembre de 2015: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2015: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 16 de novembre de 2015: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2015: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària del 21 de desembre de 2015: Enllaç acta núm. 8


2014

Acta de la sessió ordinària del 29 de gener de 2014 (núm. 33)

Acta de la sessió ordinària del 4 de març de 2014 (núm. 34)

Acta de la sessió ordinària del 30 d’abril de 2014 (núm. 35)

Acta de la sessió ordinària del 9 de juny de 2014 (núm. 36)

Acta de la sessió extraordinària del 22 de setembre de 2014 (núm. 37)

Acta de la sessió ordinària del 24 de setembre de 2014 (núm. 38)

Acta de la sessió ordinària del 27 d’octubre de 2014 (núm. 39)

Acta de la sessió ordinària de l’1 de desembre de 2014 (núm. 40)


2013

2022

Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2022: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 23 de març de 2022: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2022: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2022: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2022: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 20 d’octubre de 2022: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2022: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022: Enllaç acta núm. 8

2021

Acta de la sessió extraordinària de 20 de gener de 2021: Enllaç acta núm. 13

Acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2021: Enllaç acta núm. 14

Acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2021: Enllaç acta núm. 15

Acta de la sessió extraordinària de 17 de maig de 2021: Enllaç acta núm. 16 

Acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2021: Enllaç acta núm. 17

Acta de la sessió extraordinària de 8 de juny de 2021: Enllaç acta núm. 18

Acta de la sessió extraordinària de 5 de juliol de 2021: Enllaç acta núm. 19

Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2021: Enllaç acta núm. 20

Acta de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2021: Enllaç acta núm. 21

Acta de la sessió ordinària de 24 de novembre de 2021: Enllaç acta núm. 22


2020

Acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2020: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2020: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2020: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2020: Enllaç acta núm. 11

Acta de la sessió ordinària de 23 de novembre de 2020: Enllaç acta núm. 12


2019

Acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2019: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2019: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió extraordinària d’1 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària d’1 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió extraordinària de 29 d’abril de 2019: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària de 6 de juny de 2019: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2019: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de l’1 de juliol de 2019: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de l’1 de juliol de 2019: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària del 23 de setembre de 2019: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió extraordinària del 14 d’octubre de 2019: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària del 21 d’octubre de 2019: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària del 25 de novembre de 2019: Enllaç acta núm. 7


2018

Acta de la sessió ordinària de 22 de gener de 2018: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2018: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 26 de març de 2018: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 2 de maig de 2018: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 28 de maig de 2018: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 24 de setembre de 2018: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària de 22 d’octubre de 2018: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària de 17 de desembre de 2018: Enllaç acta núm. 9


2017

Acta de la sessió ordinària de 23 de gener de 2017: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2017: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2017: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2017: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 22 de maig de 2017: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió extraordinària de 29 de maig de 2017: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2017: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària del 20 de setembre de 2017: Enllaç acta núm. 8

Acta de la sessió ordinària del 23 d’octubre de 2017: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària del 22 de novembre de 2017: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2017: Enllaç acta núm. 11


2016

Acta de la sessió ordinària de 18 de gener de 2016: Enllaç acta núm. 9

Acta de la sessió ordinària de 15 de febrer de 2016: Enllaç acta núm. 10

Acta de la sessió ordinària de 21 de març de 2016: Enllaç acta núm. 11

Acta de la sessió ordinària de 18 d’abril de 2016: Enllaç acta núm. 12

Acta de la sessió ordinària de 23 de maig de 2016: Enllaç acta núm. 13

Acta de la sessió extraordinària de 30 de maig de 2016: Enllaç acta núm. 14

Acta de la sessió ordinària de 20 de juny de 2016: Enllaç acta núm. 15

Acta de la sessió ordinària de 19 de setembre de 2016: Enllaç acta núm. 16

Acta de la sessió ordinària de 17 d’octubre de 2016: Enllaç acta núm. 17

Acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2016: Enllaç acta núm. 18


2015

Acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2015: Enllaç acta núm. 41

Acta de la sessió ordinària de 16 de febrer de 2015: Enllaç acta núm. 42

Acta de la sessió ordinària de 16 de març de 2015: Enllaç acta núm. 43

Acta de la sessió ordinària de 20 d’abril de 2015: Enllaç acta núm. 44

Acta de la sessió extraordinària 28 d’abril de 2015: Enllaç acta núm. 45

Acta de la sessió ordinària de 18 de maig de 2015: Enllaç acta núm. 46

Acta de la sessió constitutiva de 13 de juny de 2015: Enllaç acta núm. 1

Acta de la sessió extraordinària de 6 de juliol de 2015: Enllaç acta núm. 2

Acta de la sessió extraordinària de 31 d’agost de 2015: Enllaç acta núm. 3

Acta de la sessió ordinària de 21 de setembre de 2015: Enllaç acta núm. 4

Acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2015: Enllaç acta núm. 5

Acta de la sessió ordinària de 16 de novembre de 2015: Enllaç acta núm. 6

Acta de la sessió extraordinària de 23 de novembre de 2015: Enllaç acta núm. 7

Acta de la sessió ordinària del 21 de desembre de 2015: Enllaç acta núm. 8


2014

Acta de la sessió ordinària del 29 de gener de 2014 (núm. 33)

Acta de la sessió ordinària del 4 de març de 2014 (núm. 34)

Acta de la sessió ordinària del 30 d’abril de 2014 (núm. 35)

Acta de la sessió ordinària del 9 de juny de 2014 (núm. 36)

Acta de la sessió extraordinària del 22 de setembre de 2014 (núm. 37)

Acta de la sessió ordinària del 24 de setembre de 2014 (núm. 38)

Acta de la sessió ordinària del 27 d’octubre de 2014 (núm. 39)

Acta de la sessió ordinària de l’1 de desembre de 2014 (núm. 40)


2013