Licitacions

2024:

CONTRACTE OBRES MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS

2023: 

CONTRACTE DEL SERVEI D’ASSESSORIA I GESTORIA LABORAL I FISCAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EQUIPAMENTS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA I CANVI D’ÚS A ESPAI POLIVALENT DE LA SALA DE CANET D’ADRI. FASE 1

PROJECTE DE LES OBRES DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DE CANET D’ADRI

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DE TRES TRAMS DE LA CARRETERA DE ROCACORBA:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA REFORMA CEMENTIRI DE MONTCAL:


2022:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ DE TRES TRAMS DE LA CARRETERA DE ROCACORBA:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ CARRETERA VELLA:


2021:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA AMPLIACIÓ DELS PONTS: PONT DE L’ESTANYOL, PONT DE MAS BATLLE I PONT D’ADRI.

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE BIERT, FASE I, II i III:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada:

2020:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PORTADA D’AIGUA POTABLE AL VEÏNAT DE LA SECA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ D’UNS TRAMS DEL CAMÍ DE ROCACORBA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ D’UNS TRAMS DEL CAMÍ DE BIERT:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI D’ADRI:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Annex plec de clàusules: enllaç pdf
 4. Projecte: enllaç pdf

2018:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ASFALTAR LA CRTA DE LA URBANITZACIÓ DE MONTBÓ (2a fase):

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Plec de clàusules tècniques: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Constitució mesa i obertura de pliques: enllaç pdf
 4. Certificat d’acord de ple d’adjudicació: enllaç pdf
 5. Formalització del contracte: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REASFALTATGE DE LA CRTA DE MONTCAL:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

2017:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ASFALTAR LA CRTA DE LA URBANITZACIÓ DE MONTBÓ (1a fase):

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

2016:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I MILLORA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

2015:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA A L’AVDA. ROCACORBA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA VELLA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Anunci adjudicació de les obres: enllaç pdf
 3. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 4. Projecte: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PARCIALS I URGENTS AL PAVELLÓ MUNICIPAL:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Anunci adjudicació de les obres: enllaç pdf
 3. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 4. Memòria valorada: enllaç pdf
 5. Plànols: enllaç pdf

2012:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL PLA DE L’ESTANYOL:

 1. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
 2. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 3. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

2011:

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
 3. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 4. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

2010:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES AIGÜES PLUVIALS I ADEQUACIÓ DE VORERES A L’AVDA. ROCACORBA:

 1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf
 3. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
 4. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PORTADA DE GAS I SOTERRAMENT DE SERVEIS A L’AVDA. ROCACORBA:

 1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DE CAN JORDÀ:

 1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf
 3. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
 4. Memòria valorada: enllaç pdf

2009:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE LA CASA DE LA VIDA, 2a FASE:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Adjudicació provisional: enllaç pdf
 3. Adjudicació definitiva: enllaç pdf