Padró de Contribuents. Taxa del servei de cementiris municipals exercici 2023.

 

CEMENTIRI D’ADRI

NÍNXOL TITULAR DNI CIFRAT IMPORT ANUAL
1 Francesca Vilaplana Vives 40***013H 18,00 €
1 bis Sílvia Corominas Bossacoma 40***677B 18,00 €
2 Francesca Vilaplana Vives 40***013H 18,00 €
2 bis Sílvia Corominas Bossacoma 40***677B 18,00 €
3 Francesca Vilaplana Vives 40***013H 18,00 €
3 bis Josep Fàbrega Besalú 40***383A  18,00 €
4 Joan Gelada Nogué 40***939A 18,00 €
5 Sílvia Corominas Bossacoma 40***677B 18,00 €
6 Rosa Maria Gràcia Roca Gelada 40***467S 18,00 €
7 Narcís Torrentà Campolier  40***285T 18,00 €
8 Sense identificar propietari (Lliure)    
9 Juan Mir Geli 40***303V 18,00 €
10 Maria Parramon Teixidor 40***721K 18,00 €
11 Francesc Xavier Esteva Noguer 40***970Y 18,00 €
12 Narcís Torrentà Campolier  40***285T 18,00 €
13 Maria Teresa Brugada Mir 40***501B 18,00 €
14 Maria Teresa Brugada Mir 40***501B 18,00 €
15 Maria Teresa Brugada Mir 40***501B 18,00 €
16 Pere Banal Moradell 40***656R 18,00 €
17 Maria Moradell Pujol 40***351G 18,00 €
18 Pere Banal Moradell 40***656R 18,00 €
19 Titularitat de l’Església     
20 Maria Moradell Pujol 40***351G 18,00 €
21 Maria Angels Farreras Noguer  40***675N 18,00 €
22 Maria Moradell Pujol 40***351G 18,00 €
23 Lliure    
24 Angelina Oliveras de Palol  40***730F 18,00 €
25 Lliure    
26 Pere Farreras Noguer 40***697T 18,00 €
27 Sense identificar propietari (Lliure)    
28 Titularitat de l’Església    
29 Lluís Abulí Boschdemon 40***016J 18,00 €
30 Pilar Agusti Noguer 40***359B 18,00 €
31 Pere Bosacoma Pujol 40***196M 18,00 €
32 Joaquima Font Fuster 40***724R 18,00 €
33 Pilar Agusti Noguer 40***359B 18,00 €
34 Roca Maria Gràcia Roca Gelada 40***467S 18,00 €
35 Anna Maria Brugada Porras 40***871J 18,00 €
36 Dolors Oliveras Vila  77***689T 18,00 €
37 Josep Martí Brugada  40***085V 18,00 €
38 Maria Feixes Boubes 40***355N 18,00 €
39 Joaquima Font Fuster 40***724R 18,00 €
40 Lliure    
41 Lliure    
42 Titularitat de l’Església    
43 Lliure    
44 Mª Angels Bosacoma Naspreda 40***888P 18,00 €
45 Joan Bosacoma Naspreda 40***962Q 18,00 €
46 Joaquim Roca Jordà 77***691W 18,00 €
47 Sílvia Corominas Bosacoma  40***677B 18,00 €
48 Joaquim Roca Jordà 77***691W 18,00 €
49 Joaquim Carolà Simón 40***714D 18,00 €
50 Joaquim Carolà Simón 40***714D 18,00 €
51 Joaquim Carola Simon 40***714D 18,00 €

 

CEMENTIRI DE CANET

NÍNXOL TITULAR DNI CIFRAT IMPORT ANUAL
1 Joaquim Perez Pujolras 40***479Q 18,00 €
2 Joaquim Perez Pujolras 40***479Q 18,00 €
3 Joaquim Perez Pujolras 40***479Q 18,00 €
4 Josefa Sala Vila 40***087T 18,00 €
5 Lliure    
6 Catalina Admetlla Roca 40***387J 18,00 €
7 Josep Mª Quintanas Isern 40***844V 18,00 €
8 Narcís de Palol Farrés 40***756M 18,00 €
9 Emili Ruvirola Mencio 40***149H 18,00 €
10 Titularitat de l’Església    
11 Titularitat de l’Església    
12 Angel Puig Oliveras  40***734V 18,00 €
13 Josep Alsina Rubirola 40***570D 18,00 €
14 Josep Alsina Rubirola 40***570D 18,00 €
15 Josep Alsina Rubirola 40***570D 18,00 €
16 Josep Fontanella Torrentà 77***690R 18,00 €
17 Josep Fontanella Torrentà 77***690R 18,00 €
18 Angela Fontanella Torrentà  40***086E 18,00 €
19 Dolors Noguer Menció 40***434G 18,00 €
20 Lluis Noguer Crous 40***563Q 18,00 €
21 Lluis Noguer Crous 40***563Q 18,00 €
22 Sense identificar propietari – Lliure    
23 Angel Garcia Garin 40***604C 18,00 €
24 Loreto Bosch Bosacoma 40***737Q 18,00 €
25 Miquel Armengol Xargay 40***577W 18,00 €
26 Miquel Armengol Xargay 40***577W 18,00 €
27 Miquel Armengol Xargay 40***577W 18,00 €
28 Cecília Bell-Lloch Planas 40***123K 18,00 €
29 Joaquim Pérez Pujolras 40***479Q 18,00 €
30 Titularitat de l’Església    
31 Remedios Mulleras Mascarell 40***217X 18,00 €
32 Narcís Ribas Boschdemont 40***732D 18,00 €
33 Joaquima noguer crous 40***832E 18,00 €
34 Catalina Admetlla Roca 40***387J 18,00 €
35 Consuelo Molinero De Pablo 18***018H 18,00 €
36 Joaquim Armengol Bosch 40***568M 18,00 €
37 Jaume Bosch Callís  40***415T 18,00 €
38 Dolors Congost Quintanas 77***395S 18,00 €
39 Titularitat de l’Església    
40 Angel Puig Oliveras  40***734V 18,00 €
41 Titularitat de l’Església    
42 Sense identificar propietari – Lliure    
43 Sense identificar propietari – Lliure    
44 M. Lluisa Armengol Planas 40***737N 18,00 €
45 Salvador Grabulosa Bosch 40***158P 18,00 €
46 Dolors Burch Reixach 40***647M 18,00 €
47 Clara Roca Montge 40***096D 18,00 €
48 Josep M. Noguer Bassols 40***771D 18,00 €
49 Juan Boschdemont Grabulosa 40***638N 18,00 €
50 Joaquima Vila Pallarols 77***229T 18,00 €
51 Juan Motjer Bosch 40***131T 18,00 €
52 Jaume Bosch Callís 40***415T 18,00 €
53 Julia Armengol Fuste 40***725W 18,00 €
54 Julia Armengol Fuste 40***725W 18,00 €
54 Lliure    
55 Joaquima Ventura Callis 40***467D 18,00 €
56 Mercè Vila Pujadas 40***742W 18,00 €
57 Jordi Clapes Bosacoma 77***076W 18,00 €
58 Josep Bosch Fusellas 40***796F 18,00 €
59 Josep Bosch Fusellas 40***796F 18,00 €
60 Ignasi Garcia Rafanell 46***525N 18,00 €
61 Miquel Noguer Bassols  40***307S 18,00 €
62 Sofia Tarrés Fusté i Josefina Tarrés Fusté 40***471X 18,00 €
63 Josep Soler Soler 77***152B 18,00 €
64 Josep M. Noguer Bassols 40***771D 18,00 €
65 Cayetano Dalmau Jordà 77***152B 18,00 €
66 Cayetano Dalmau Jordà 77***152B 18,00 €
67 Denís Frigolé Cànovas 40***067P 18,00 €
68 Jordi Alcala Teixidor 40***829E 18,00 €
69 Lliure    
70 Miquel Noguer Bassols 40***307S 18,00 €
71 Josep Soler Soler 77***152B 18,00 €
72 Pere Mir Batista 40***878L 18,00 €
73 Maties Timonet Brugada 40***488M 18,00 €
74 Concepció Ventura Arnat 40***657N 18,00 €
75 Josep Fàbrega Besalú 40***383A 18,00 €
76 Josep Soler Soler 77***152B 18,00 €
77 Montserrat Cullell Gifre 40***856V 18,00 €
78 Loreto Bosch Bosacoma  40***737Q 18,00 €
79 Maria Carme Timonet Bosch 40***723C 18,00 €
80 Jordi Garrigolas Bassols 40***030T 18,00 €
81 Rosa Vall-llosera Bosch 40***570J 18,00 €
82 Lluisa de Palol Ferres 40***806R 18,00 €
83 Juan de Palol Ferres 40***907A 18,00 €
84 Joaquima Noguer Crous 40***832E 18,00 €
85 Maria Bosch Bosch 40***441M 18,00 €
86 Joaquim Montgé Armengue 40***862G 18,00 €
87 Joaquim Montgé Armengue 40***862G 18,00 €
88 Francesc Moradell Pont 40***264E 18,00 €
89 Jaume Frigolé Torrentà 40***968C 18,00 €
90 Francesc Moradell Pont 40***264E 18,00 €
91 Jaume Frigolé Torrentà 40***968C 18,00 €
92 Jaume Frigolé Torrentà 40***968C 18,00 €
93 Jaume Frigolé Torrentà 40***968C 18,00 €
94 Dolors Melció Bassols 40***733X 18,00 €
95 Dolors Melció Bassols 40***733X 18,00 €
96 Rosa Vall-llosera Bosch 40***570J 18,00 €
97 Maria Dolors Restrudis Rovira  40***264X 18,00 €
98 Maria Dolors Restrudis Rovira  40***264X 18,00 €
99 Enriqueta Bosch Bosacoma 40***494X 18,00 €
100 Jordi Garrigolas Bassols 40***030T 18,00 €
101 Jordi Garrigolas Bassols 40***030T 18,00 €
102 Titularitat de l’Església    
103 Joaquim Armengol Xargay 40***743N 18,00 €
104 Montserrat Cullell Gifre 40***856V 18,00 €
105 Joaquima Motje Font 40***977P 18,00 €
106 Narcís de Palol Farres 40***756M 18,00 €
107 Joan Vilà Pujolràs 40***616E  18,00 €
108 Josep Roca Masachs 40***280C 18,00 €
109 Denís Frigolé Cànovas 40***067P 18,00 €
110 Joaquim Armengol Bosch 40***568M 18,00 €
111 Josep Mª Quintanas Isern 40***844V 18,00 €
112 Juan Boschdemont Grabulosa 40***638N 18,00 €
113 Consuelo Molinero De Pablo 18***018H 18,00 €
114 Rosa Pou Morell 40***393M 18,00 €
115 José Fàbrega Besalú 40***383A 18,00 €
116 Joan Clapes Rebugent 40***343T 18,00 €
117 Jaume Bosch Callís 40***415T 18,00 €
118 Lliure    
119 Carmen Oña Muñoz 27***060W 18,00 €
120 Josep Roca Masachs 40***280C 18,00 €
121 Geronimo Dominguez Carracedo 40***919M 18,00 €
122 Narcís Ribas Boschdemont 40***732D 18,00 €
123 Maria Ribas Boschdemont 40***694P 18,00 €
124 Loreto Bosch Bosacoma  40***737Q 18,00 €
125 Lluís Teixidor Soler 40***929G 18,00 €
126 Mercè Vila Pujadas 40***742W 18,00 €

 

CEMENTIRI DE MONTCAL

NÍNXOL TITULAR DNI CIFRAT IMPORT ANUAL
1 Montse Oliva Pairó  40***801Q 18,00 €
2 Montse Oliva Pairó  40***801Q 18,00 €
3 Montse Oliva Pairó  40***801Q 18,00 €
4 Francesc Xavier Bell-lloch Espígol 40***244V 18,00 €
5 Francesc Xavier Bell-lloch Espígol 40***244V 18,00 €
6 Francesc Xavier Bell-lloch Espígol 40***244V 18,00 €
7 Xavier Gubau Puig 40***977B 18,00 €
8 Pere Bosch Alsina 40***985R 18,00 €
9 Pere Bosch Alsina 40***985R 18,00 €
10 Eduard Ferrer Cañizares 41***736W 18,00 €
11 Eduard Ferrer Cañizares 41***736W 18,00 €
12 Eduard Ferrer Cañizares 41***736W 18,00 €
13 Pere Bosch Alsina 40***985R 18,00 €
14 Pere Bosch Alsina 40***985R 18,00 €
15 Pere Bosch Alsina 40***985R 18,00 €
16 Jordi Puig i Bosch  40***292K 18,00 €
17 Jordi Puig i Bosch  40***292K 18,00 €
18 Jordi Puig i Bosch  40***292K 18,00 €
19 Maria Amalrich Arbat 40***623W 18,00 €
20 Maria Amalrich Arbat 40***623W 18,00 €
21 Maria Amalrich Arbat 40***623W 18,00 €
22 Titularitat de l’Església    
23 Igor Grabulosa Santos 40***837N 18,00 €
24 Glòria Aymerich Roca  40***331P 18,00 €
25 Joaquima Estuch Padrosa 77***508M 18,00 €
26 Antoni Soler Burch  40***408N 18,00 €
27 Montserrat Picart Ruvirola 40***088R 18,00 €
28 M. Carme Bosacoma Fontanella 40***111M 18,00 €
29 Xavier Gubau Puig 40***977B 18,00 €
30 Joaquima Motje Font 40***977P 18,00 €
31 Anna Micaló Pujol  40***814X 18,00 €
32 Joaquim Carola Simon 40***714D 18,00 €
33 Joaquima Estuch Padrosa 77***508M 18,00 €
34 Esther Capell Maurici 40***740E 18,00 €
35 Sense identificar propietari – Lliure    
36 M.Dolors Escarrà Sala 40***570E 18,00 €
37 Albert Badosa Noguer  40***509Y 18,00 €
38 Enriqueta Badosa Vinardell 40***578L 18,00 €
39 Titularitat de l’Església    
40 Monica Badosa Noguer 40***508M 18,00 €
41 Lluisa Bosch Bosacoma 40***729A 18,00 €
42 Lluisa Bosch Bosacoma 40***729A 18,00 €
43 Merce Mauria Batista 40***655Y 18,00 €
44 Jordi Bosch Sala 40***531S 18,00 €
45 Dolores de Palol Soler 40***318Y 18,00 €
46 Esther Capell Maurici 40***740E 18,00 €
47 Jordi Bosch Sala 40***531S 18,00 €
48 Isabel Colomé Rius 40***950X 18,00 €
49 Lliure    
50 Lluís Teixidor Soler 40***929G 18,00 €
51 Carme Sellabona Puig  40***009V 18,00 €
52 Dolores de Palol Soler 40***318Y 18,00 €
53 Dolores de Palol Soler 40***318Y 18,00 €
54 Dolores de Palol Soler 40***318Y 18,00 €
55 Angela Exposito Frigoler 77***078G 18,00 €
56 Angela Exposito Frigoler 77***078G 18,00 €
57 Maria Asuncion Pineda Coll 40***090B 18,00 €
58 Teresa Company Senen 40***170C 18,00 €
59 Maria Asuncion Pineda Coll 40***090B 18,00 €
60 Maria Asuncion Pineda Coll 40***090B 18,00 €
61 Josefina Boschdemont Armengol 40***941C 18,00 €
62 Mª Rosa Badosa Soler 40***109X 18,00 €
63 Mª Rosa Badosa Soler 40***109X 18,00 €
64 Titularitat de l’Església    
65 Carme Sellabona Puig 40***009V 18,00 €
66 Gemma Daranas Aleña 40***692X 18,00 €
67 Soledad Paez Luque 40***022W 18,00 €
68 Isabel Colomé Rius 40***950X 18,00 €
69 M. Carme Bosacoma Fontanella 40***111M 18,00 €
70 Igor Grabulosa Santos 40***837N 18,00 €
71 Joan Rebujent Planella 40***815T 18,00 €
72 Fernando Cuevas Gómez  38***436C 18,00 €
73 Lluis Casas Boschdemont 40***294M 18,00 €
74 Lliure    
75 Antoni Bosacoma Fontanella 40***781J 18,00 €