Pla de Govern 2023-2027

Independents per Canet d’Adri (IpC-AM) és una candidatura d’unitat i transversal formada per un grup de persones de diferents edats residents als pobles i veïnats del conjunt del municipi. Desenvolupem diferents professions i tenim inquietuds personals molt diverses, però compartim l’estima a la nostra gent i al nostre territori i tenim un objectiu comú: treballar amb i per les persones de Canet, Adri, Montcal, Biert, Montbó i Rocacorba.

Després de vuit anys en el govern municipal, en el que hem treballat amb FIDELITAT, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA:

 • FIDELITAT amb les persones i el nostre programa.
 • TRANPARÈNCIA en les decisions i en la informació. Els darrers quatre anys Canet d’Adri ha estat escollit entre els municipis més transparents de Catalunya.
 • EFICIÈNCIA mesurant el que havíem de fer i el que podíem fer. Estem satisfets del que hem fet amb els recursos econòmics que hem administrat, aconseguint cancel·lar tot el deute municipal.

Tenim clar que no voldríem ser a l’Ajuntament a títol personal, sinó en representació i per la voluntat de la gent del poble. Per aquest motiu, creiem que s’ha d’actuar amb voluntat de servei, sentit comú, deixar de banda els interessos personals i treballar en benefici del municipi i de les persones que hi resideixen. Formar part de l’Ajuntament vol dir assumir una responsabilitat i ser capaços de gestionar i administrar un territori i uns recursos que no són nostres, sinó de tots.

Tot el que afecta al poble és important, però per nosaltres hi ha alguns temes prioritaris com potenciar i intentar facilitar que els joves que tinguin voluntat i intenció de quedar-se a viure al poble i s’hi puguin quedar. No pot ser que els nostres fills i/o néts hagin de marxar. Sense joves no hi ha futur.

En aquest programa us exposem algunes propostes que des de IpC estem convençuts que cal posar en marxa per avançar i créixer com a poble, però heu de saber que estarem oberts a totes les vostres propostes. No és moment de prometre grans coses, sinó que ara és l’hora de posar-hi il·lusió, ganes i voluntat per dur-les a terme.

Hem decidit posar el nostre entusiasme, els nostres coneixements i la nostra experiència al servei de tots els veïns i de totes les veïnes del municipi perquè estem profundament convençuts que el nostre poble i les persones que hi vivim ens ho mereixem.

Actuacions:

 • Organització municipal:
  • Apostem per un Ajuntament dialogant, participatiu i transparent en la gestió dels recursos i en la presa de decisions.
  • Treballem per i amb la gent del poble. Per això, escoltem i portem als plens les propostes que ens feu arribar.
  • Vetllem per donar un tracte igualitari a tots els veïns. Ampliarem la representació veïnal al Consell de Participació Municipal per tal que tothom s’hi senti integrat i escoltat.
 • Economia i finances:
  • Ens hem compromès a no apujar els impostos per sobre de l’IPC.
  • Farem totes les gestions adients per tal de minimitzar i controlar les despeses, aprofitant totes les possibles subvencions dels diferents organismes, com hem fet fins ara.
 • Urbanisme, infraestructures i equipaments públics:
  • Dissenyarem un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que promogui la reacció d’habitatges per a joves perquè es puguin quedar al poble, ordenant els terrenys municipals de la zona del pavelló.
  • Ara que disposem de l’inventari de camins públics, condicionarem els camins i carreteres per millorar-ne la seguretat, pavimentant o asfaltant els trams de més risc.
  • Valorarem ampliar la presa de llum, aigua i gas a altres zones del municipi.
  • Estudiarem eixamplar els ponts de Mas Batlle, Can Misó i el de l’Estanyol amb l’objectiu de millorar la seguretat.
  • Valorarem ampliar la instal·lació de càmeres de seguretat en diferents punts del municipi.
  • Continuarem adequant les instal·lacions del pavelló municipal per fer-lo més operatiu i segur.
 • Medi ambient i agricultura:
  • Adequarem la depuradora a les necessitats actuals, estudiant diferents projectes amb previsió de futur.
  • Seguirem fent els controls i seguiments oportuns en l’aplicació de fangs als camps del municipi.
  • Continuarem potenciant el compostatge i el reciclatge de residus amb programes d’educació adreçats a tothom.
  • Potenciarem els vincles establerts amb l’Associació de Defensa Forestal (ADF) per a la neteja dels boscos del municipi i les franges perimetrals de protecció.
  • Mantindrem el control en l’accés a les gorgues sobretot durant la temporada d’estiu amb la presència de l’agent cívic. En cas de necessitat valorarem implementar nous mecanismes de control.
 • Serveis socials, gent gran i sanitat:
  • Millorarem l’assistència sanitària invertint en nous aparells i utillatge pel dispensari municipal.
  • Continuarem potenciant l’espai social per a la gent gran promovent diferents activitats culturals i lúdiques.
  • Les targetes de transport que actualment se subvencionen a joves i a gent gran s’ampliaran a persones amb discapacitat.
 • Cultura, educació, joventut i esport:
  • Seguirem promovent la realització de fires i actes culturals al nostre municipi.
  • Continuarem amb la figura d’un tècnic sociocultural per dinamitzar l’espai social i organitzar activitats adreçades a petits, joves i grans.
  • Seguirem potenciant l’ús del pavelló municipal.
  • Ajudarem a impulsar l’organització de festes i activitats esportives i variades bertes a tothom.
  • Donarem suport i col·laborarem en les festes populars.
  • Escoltarem les propostes que ens facin arribar els veïns i les entitats del poble.