Actuacions de govern

Mandat 2019-2023

 • Obres publiques:

  • Pavimentació de la crta Vella (2a fase)
  • Pavimentació de cunetes de Canet a Adri
  • Pavimentació de trams camí de Rocacorba
  • Pavimentació de trams del camí de Vaïnera
  • Pavimentació de trams del camí de Foleià
  • Obres de manteniment i millora al pavelló municipal
  • Reasfaltatge dels carrers urbans del municipi
  • Ampliació dels Ponts de Mas Batlle, Adri i Pont de l’Estanyol
  • Arranjament amb àrid reciclat camí de Foleià
  • Arranjament amb àrid reciclat del camí Antic de Canet a Motcal per Can Roig

 • Medi Ambient:

  • Recuperació del camí antic de Canet a Adri. Creació de ruta i senyalització. Instal·lació panells d’informació turística
  • Canvi de lluminàries de l’enllumenat públic per tecnologia LED
  • Creació d’àrees completes de reciclatge d’escombraries amb càrrega lateral
  • Regulació de l’espai natural de la Font de la Torre amb prohibició de bany a les gorgues
  • Instal·lació de llum solar a diferents punts del disseminat
  • Manteniment de les franges de protecció contra els incendis forestals tant urbanes com de les urbanitzacions
  • Senyalització de prohibició al trànsit motoritzat per corriols i camins forestals

 • Espai social:

  • Creació de l’Espai social. Espai dedicat als infants, adolescents i gent gran del municipi. Creació d’una plaça de dinamitzadora social per dur a terme les diferents activitats i tallers.
  • Implantació de la Festa del Carnestoltes
  • Implantació de la Festa de la Castanyada
  • Implantació de la Celebració del Caga-Tió
  • Implantació de la Celebració del Dijous gras

 • Participació Ciutadana:

  • Creació del Consell de Participació Ciutadana
  • Implantació de la Celebració de l’Homenatge a la Vellesa anualment

 • Reglaments i ordenances:

  • Creació de l’ordenança de convivència ciutadana i via pública
  • Creació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica
  • Creació de l’ordenança reguladora d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i canalitzacions a la via pública

 • Turisme i promoció econòmica:

  • Consolidació de la Fira del Porc
  • Recuperació de la Diada de Rocacorba com a trobada popular

 • Béns i patrimoni:

  • Compra dels terrenys annexos al pavelló municipal de 30.642 m²
  • Elaboració de l’Inventari de camins públics