Autoprotecció contra els incendis forestals

Us adjuntem dues infografies, elaborades per la Diputació de Girona, que contenen indicacions per la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals.

  1. Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions.
  2. Infografia sobre pirojardinaria,  referent a  les espècies de plantes recomanades als jardins, com s’han d’estructurar aquests i els elements de risc que cal evitar.