Jutjat de Pau

Jutgessa de pau titular: Immaculada Noguer Masferrer

Jutge de Pau substitut:  Josep Bardolet Calbo


REGISTRE CIVIL:

  • Naixements: cal presentar la certificació mèdica del naixement i el full de declaració del nou nat (aquest document el facilita el centre hospitalari).  Si ja teniu el llibre de família, també cal portar-lo per inscriure el nou naixement. En cas que els pares siguin solters, caldrà la signatura d’ambdós tant en la declaració de naixement, com la signatura al llibre del Registre Civil corresponent.

Perquè pugueu tramitar el DNI al vostre fill, caldrà que demaneu la partida de naixement i el certificat d’empadronament a l’Ajuntament.

  • Matrimonis: per a persones residents a Canet d’Adri que vulguin casar-se civilment, caldrà tramitar l’expedient de matrimoni civil des del Jutjat de Pau de Canet d’Adri.
  • Defuncions: s’inscriuran en el tom corresponent aquelles defuncions que tinguin lloc en el  domicili o en el terme municipal de Canet d’Adri. Les defuncions a l’hospital o fora el municipi s’hauran de registrar en el lloc on s’ha produït el fet.

Els horaris del Jutjat de Pau són els mateixos que els de l’Ajuntament.

Secretària del Jutjat de Pau i Registre Civil: Dolors Noguer i Menció