Calendari del contribuent exercici 2024

* S’inclouran totes les exaccions periòdiques tributàries i no tributàries

* Així mateix, us informem que, tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90 €.

Fraccions:

50% el mes de maig

50% el mes d’octubre