Pressupost

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d’aprovar cada un dels municipis anualment. És l’instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se’ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d’ingressos i despeses de l’ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l’origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos.

Any 2023

Any 2022

Any 2021


Any 2020


Any 2019


Any 2018

Veure pressupost:


Any 2017

Veure Pressupost: 


Any 2016

Veure Pressupost:


Any 2015