Espai social 2023

Aquest any, l’Espai Social ha donat inici el dia de Carnaval. Després de mesos d’inactivitat, s’ha reprès amb força de la mà d’en Narcís, el qual havia estat monitor del casal d’estiu i ja coneixia alguns infants del poble.

L’Espai social de nens i nenes té lloc al pavelló municipal de dilluns a dijous de 16h a 20h i l’Espai social de gent gran es duu a terme als baixos de l’Ajuntament els divendres a la tarda de 16h a 20h.

La creació d’aquest espai té com a objectiu principal fomentar la participació i la cohesió social mitjançant activitats destinades per a tothom. Aquest any es farà especial encís amb l’esport, jocs i el manteniment físic.

Les activitats que es duran a terme seran:

  • Activitats d’oci i lleure
  • Salut i esport
  • Activitats creatives
  • Xerrades formatives
  • Activitats de coneixement i cultura
  • Orientació i assessorament en aspectes de la vida quotidiana.
  • Coneixement del Medi, del municipi i pràctiques de reciclatge.
  • Igualtat i respecte.

Des de l’àmbit de la infància es vol incidir en el suport en les relacions socials i fomentar la col·laboració, el respecte i la igualtat entre els joves del poble.

Des de l’àmbit de la gent gran aquest espai tindrà per objectiu fomentar una participació activa, saludable i satisfactòria a través d’activitats cíviques, lúdiques i manteniment del físic.