Sol·licitud d’inscripció al Cens de ciutadans/es estrangers/es no comunitaris/àries de Països amb Acord 

 

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en les eleccions Municipals a la ciutadania estrangera no comunitària de països amb Acord de reciprocitat de vot per a les eleccions municipals i resident a Espanya.

Una vegada complimentada, l’Ajuntament enviarà la sol·licitud d’inscripció a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral perquè la inclogui al cens i tingui l’opció de poder votar en les properes eleccions Municipals.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d’edat i amb plenes facultats, que sigui:

  • Ciutadà/ana nacional de països amb acords.
  • Inscrit/a al Padró municipal d’habitants.
  • Disposar de l’autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit legalment a Espanya: 5 anys al moment de fer la sol·licitud, 3 anys pels nacionals del Regne Unit i 3 anys el dia de la votació pels nacionals de Noruega. (Aquest requisit, únicament pot justificar-se amb l’aportació d’un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia).

Quins documents s’han de presentar?

Targeta d’identitat d’estranger (pels nacionals de Noruega i Islàndia i Regne Unit, s’admetrà també el document nacional d’identitat o el passaport del seu país d’origen).

Quina normativa regeix?

– Llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
– Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, modificada per l’Ordre ECC/1758/2014, de 23 de setembre.
– Resolució de 27 d’octubre de l’Oficina del Cens Electoral.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

Com i on es pot presentar?
 Presencialment, mitjançant la complementació de l’imprès de sol·licitud d’inscripció.

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l’Oficina del Cens Electoral.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud d’inscripció.

 

Descarregar la Sol·licitud d’inscripció al Cens de ciutadans estrangers no comunitaris de Països amb Acord