Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4855 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'Ordenança 8.6 reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4835 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal 5.5, reguladora de la taxa del servei de proveïment d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4288 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació de les bases i la convocatòria de selecció per a la contractació de dos agents cívics, mitjançant concurs oposició lliure, estiu 2024 i la creació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4244 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del Reglament municipal del canal d'alertes de l'Ajuntament de Canet d'Adri
Exercici: 2024 Bop: 98-0 Edicte: 4177 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 4/2023
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2789 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Exposició pública del Pla municipal d'inspecció urbanística de Canet d'Adri
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2750 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2749 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal 5.5, reguladora de la taxa del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2739 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovacio inicial de l'Ordenança 8.6, reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 48-0 Edicte: 1722 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del Reglament municipal del canal d'alertes de l'Ajuntament de Canet d'Adri