Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 7-0 Edicte: 19 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11367 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'agutzil-brigada per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10735 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la creació de l'Ordenança fiscal 5.9, reguladora de la taxa del servei de cementiris municipals
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10734 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10690 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10698 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8833 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la creació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de cementiris municipals
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8827 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8031 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022