Anuncis

ANUNCIS

*Concessió de subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, 2019

La Diputació de Girona ha concedit subvencions de l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis a l’Ajuntament de Canet d’Adri per a les següents actuacions motivades per les fortes pluges caigudes durant el segon semestre de l’any 2018:

  • Línia per a despesa corrent:

Treballs de neteja de camins municipals, cunetes, retirada d’arbres, reposició d’esllavissades i arranjament Font de la Torra. Import concedit: 2.147,79 €

  • Línia per a inversions:

Pavimentació del camí de Montbó, arranjament del Camí de la Vileta, formigonat d’un tram de la Carretera de Rocacorba. Import concedit: 13.204,30 €


*Concessió de subvenció de la Diputació de Girona en la campanya “Del Pla a l’acció” línia 1 i línia 3

La Diputació de Girona ha concedit subvencions de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Medi Ambient, per l’any 2018-2019, dins la Campanya “Del Pla a l’Acció Línia 1 i línia 3 a l’Ajuntament de Canet d’Adri per les següents actuacions:

  • Línia 1: Subvenció pel Servei de comptabilitat i gestió energètica. Import atorgat 468 €
  • Línia 3: Renovació de l’enllumenat públic de Canet d’Adri pe a la millora de l’eficiència energètica. Substitució de 47 llumeneres per mòduls LED. Import atorgat: 14.100 €

*Projecte d’obra portada d’aigua potable al Veïnat de la Seca


BAN MUNICIPAL

*Desplegament de la fibra òptica a Canet d’Adri