Canet d’Adri és el municipi, de menys de 1.000 habitants, més transparent de tot Catalunya.

La Llei 19/2014 de transparència pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, en el nostre cas, del propi Ajuntament. Aquesta llei, per tant, té com a objectius principals garantir la transparència de l’activitat pública i l’accés a la ciutadania a la informació i documentació públiques.

L’Ajuntament de Canet d’Adri s’ha pres molt seriosament el compliment de la Llei de transparència per tal de proporcionar als canetencs i canetenques una informació de qualitat sobre el Govern Local. Hem fet molts esforços per tal d’actualitzar la web de l’Ajuntament (canet-adri.cat), on a partir d’ara ja s’hi pot trobar tota la informació sobre els representants polítics, la gestió dels recursos econòmics, el municipi, temes de participació ciutadana, etc. En aquest sentit, s’ha creat també un portal específic de Transparència dins la web de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/canetdadri/govern-obert-i-transparencia) .

La institució que avalua la transparència de les entitats públiques és la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’estudi Infoparticipa (http://www.mapainfoparticipa.com), la qual ens atorga un índex del 90,38% de transparència. D’aquesta manera, Canet d’Adri es situa en el primer lloc dels municipis de menys de 1.000 habitants amb un percentatge de transparència més elevat. És a dir, Canet d’Adri és el municipi, de menys de 1.000 habitants, més transparent de tot Catalunya!

Aquesta puntuació excepcional és fruit de la suma dels esforços tant del personal de l’administració local com dels actuals representants polítics. Seguirem treballant per mantenir aquesta posició amb la voluntat de ser un exemple de transparència i de bon govern.

 

mapa infoparticipa