AJUTS ECONÒMICS ENERGIES RENOVABLES

 1. Ajuts del Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables (gestionades a través de l’ICAEN)

Oberta la línia L6 destinada a actuacions d’instal·lació d’energies renovables tèrmiques al sector residencial, així com les línies L1, L2 i L3 per autoconsum renovable i emmagatzematge destinades al sector serveis i productiu. Podreu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-renovables-2022/

 

 1. Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia (gestionades a través de l’ICAEN)

Subvencionen la instal·lació d’energies renovables tèrmiques en dos línies d’ajuts:

 • una destinada als sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial, i una altre línia destinada al sector públic, que pot arribar a subvencionar fins un 45% del cost de totes les actuacions.
 • una altre línia destinada al sector públic, que pot arribar a subvencionar fins el 70% de les actuacions.

El plaç per presentar sol·licitud es va obrir el passat d’2 agost i es preveu que estiguin obertes fins a finals de 2023 o fins a esgotar pressupost. Entre les actuacions subvencionables destaca la instal·lació de calderes de biomassa i/o la implementació de xarxes tèrmiques de districte. . Si necessiteu més informació o esteu interessats us podeu posar en contacte amb el Consell Comarcal del Gironès

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/renovables-termica-sectors-productius/

 

 1. Programa d’incentius a projectes de xarxes calor i fred que utiltizin fonts d’energia renovable (gestionada a través del IDAE)

Convocatòria que s’obra el 26 de septiembre i es tanca el 28 d’octubre i subvenciona xarxes noves tèrmiques que utilitzin fonts d’energia renovable, així com l’ampliació de centrals de generació o xarxes ja existents.

Està oberta tant al sector públic com privat. Els percentatges de subvenció oscil•len del 35% al 70% del cost de les instal•lacions, i aquest pot ser major en municipìs menors de 5.000 habitants.

 

Podreu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programas-de-incentivos-proyectos-de-redes-de-calor-y-frio-que-utilicen


MOBILITAT

Ajuts MOVES III per l’adquisició de punts de recàrrega o l’adquisició de vehicles elèctrics (convocatòria oberta)

Aquestes ajudes van destinades a particulars, empreses i a l’administració pública, conformant una oportunitat per la renovació del parc de vehicles de la flota municipal i la instal·lació de punts de recàrrega al municipi. Encara hi ha pressupost de les dues línes que el conformen:

 • Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen

Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500 €. Si es desballesta un vehicles M1, N1 i L els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes (N1) i per a vehicles tipus turisme M1 l’ajut pot arribar als 7.000€.​

 • Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%.

Per més informació podeu consultar:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/


REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

 1. Ajudes Next Generation per actuacions de rehabilitació energètica (convocatòria oberta).

Les subvencions d’aquests programes tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (s’articulen en diferents programes segons la seva tipologia).

Són subvencionables les actuacions realitzades a partir del 1 de febrer de 2020 i van dirigides a propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques, i també administracions públiques.

S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica. Depenent de l’estalvi energètic aconseguit amb l’actuació, el percentatge de la subvenció cobreix del 40 al 80% del cost de l’actuació realitzada.

La Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès és tramitadora d’aquestes subvencions, els interessats s’hi poden adreçar per tal d’assessor-los de la millor manera possible.

Per més informació podeu consultar:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-next-generation/

2.PRE5000 – Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (convocatòria oberta)

Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).

Les actuacions subvencionables van destinades a edificis d’habitatge unifamiliar, de tipologia residencial col·lectiva, o edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, docent, etc.).

Requisits de les actuacions:

 • Assolir una reducció del consum d’energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent).
 • Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:

Tipologies de les actuacions:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal•lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris dels edificis, comunitats de propietaris, ajuntaments o entitats locals, entre altres.

Per més informació podeu consultar:

https://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/